Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘torbjörn tännsjö’

Finns det någon lösning i Palestina? undrade bloggaren Vänstra Stranden i början av året då de Israeliska bombningarna av Gaza hade varat i en vecka.  Nu har det gått ytterligare ett par veckor, konflikten har förvärrats och hundratals fler har dött och tusentals skadats av de israeliska bombningarna medan Hamas fortsätter med raketbeskjutningarna in på Israelisk mark.

Den upptrappade konflikten i Gaza tenderar precis som Israel/Palestinafrågan i stort att polarisera även ”utomstående” – dvs personer som vare sig är israeler, palestinier, judar eller araber men som av olika skäl argumenterar för den ena eller andra partens sida i konflikten.  I Sverige faller vi in i gamla mönster – personer med politiska åsikter till vänster sympatiserar gärna med de förtryckta palestinierna medan borgerliga väljare hävdar Israels rätt till försvar mot angrepp. 

I debatter och diskussioner förenklas ofta både konflikten och dess lösningar in absurdum men oavsett politisk ideologi förespråkas i allmänhet en tvåstatslösning. Dvs förutom staten Israel ska det också finnas en palestinsk stat – Palestina. Men är en tvåstatslösning verkligen det enda alternativet?

Åter till Vänstra Stranden:

För mig framstår de historiska anspråken på området mellan Sinaihalvön i söder, de libanesiska bergen i norr och Jordanfloden i öster som helt ointressanta eftersom båda parter (Israel och Palestina) har hur många olika argument och belägg som helst för sin historia i området. Alltså bör varje fredlig lösning börja med situationen såsom den ser ut nu, de rättvisebegrepp och de folkrättsliga principer som vi är ense om via FN och den kunskap om demokrati och konflikthantering som är aktuell.

Professorn i filosofi Torbjörn Tännsjö hävdade i en debattartikel i Aftonbladet förra veckan att det bara finns en lösning på konflikten:

Vad som måste etableras är en sekulär och demokratisk stat, med lika rättigheter för alla medborgare, oavsett som de ser på sig själva som israeliska judar, kristna, israeliska araber, muslimska eller kristna palestinier eller sekulariserade världsmedborgare. Och denna stat ska förstås inkludera hela ”Stor-Israel”, som det kommit att gestalta sig efter alla krig, med Gaza, Västbanken och Jerusalem.

Även bloggaren Svensson har plockat upp idén om en enstatslösning.  I blogginlägget Intervju med Gazainvånare refererar han till en artikel i brittiska månadstidningen Socialist Worker angående Israels krig i Gaza där en invånare i Gaza bland annat säger att:

The two-state solution has been the essence of the Bush doctrine in the Middle East, but I don’t think there is any possibility of the establishment of an independent Palestinian state, because Israel has taken irreversible steps in the West Bank to make such a state an impossibility.

Att tvåstatslösningen är stendöd vid det här laget framstår som alltmer självklart.  Att alternativet skulle vara en enstatslösning är kanske inte uppenbart men vid närmare eftertanke det enda logiska.

You might tell me I’m a dreamer – but I’m not the only one…

Mer att läsa om konflikten finns bland annat på The Guardian‘s sida om Gazakonflikten. Även Kamferdroppar har bloggat en hel del om konflikten i Gaza. På bloggen Biology and Politics går att läsa om slutet på tvåstatsutopin och i Los Angeles Times finns en artikel rubricerad For Palestinians one state with Israel is better than none.

Tillägg på kvällen 13/1:

Även Arbetaren hävdar i veckans nummer att Lösningen är en stat.

Read Full Post »

Idag publiceras nedanstående debattartikel i DN med uppmaningen att skapa ett FN-parlament där jag är en av undertecknarna:

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra överlevnaden och välbefinnandet för framtida generationer på jorden, samtidigt som de naturliga betingelserna för liv bevaras.

Om vi vill försäkra oss om internationellt samarbete och en förstärkt legitimitet hos Förenta Nationerna samtidigt som vi förstärker organisationens handlingskraft, så måste människor ges en möjlighet att bli mer effektivt och direkt involverade i organisationens verksamheter. Vi förordar därför att man gradvis bygger upp ett system av demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån.Ett oundgängligt steg är då att det upprättas en rådgivande parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Utan att det i ett första steg är nödvändigt att göra förändringar i FN-stadgan är det möjligt att, genom inrättandet av en sådan församling, skapa en väsentlig förbindelselänk mellan FN-systemet, regeringarna, de nationella parlamenten och det civila samhället.

En sådan parlamentarisk församling skulle inte bara utgöra en ny institution; såsom ett uttryck för folkens röst skulle församlingen vara en manifestation av, och ett verktyg för, en förändrad medvetenhet om, och en ny förståelse av, internationell politik. Församlingen skulle bli en politisk katalysator för framtida förändringar av det internationella politiska systemet liksom den internationella rätten. Den skulle också på ett verksamt sätt bidra till att förstärka Förenta Nationernas förmåga att förverkliga sina överordnade mål och bidra till att globaliseringen i världen antar goda former.

En parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna kunde initialt vara sammansatt av parlamentariker från respektive land. Vi riktar oss härmed till Förenta Nationerna och till regeringarna i medlemsstaterna att upprätta en parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare, som känner engagemang i ett gemensamt internationellt intresse, att understödja denna appell.

Det går att läsa mer om appellen på http://en.unpacampaign.org/index.php

Initiativet till appellen har tagits av FN:s förre generalsekreterare Dr Boutros Boutros Ghali, och han har undertecknat det tillsammans med ett par tusen parlamentariker och intellektuella världen över.

MARIA CARLSHAMRE, ledamot av EU-parlamentet, AGNE HANSSON, fd riksdagsledamot, THOMAS HELGESON, affärsanalytiker, HUSSAM HEYDARI, professor, DAYANA JADARIAN, juridisk rådgivare, ÅSA LINDESTAM, riksdagsledamot, THOMAS MARQUART, doktorand, CARL SCHLYTER, ledamot av EU-parlamentet, ALF SVENSSON, riksdagsledamot, TORBJÖRN TÄNNSJÖ, professor, FOLKE TERSMAN, professor, HARMUT TRAUNMÜLLER, professor, ANDERS WIJKMAN, ledamot av EU-parlamentet

Intressant? Andra bloggar om:

, , , , ,

Read Full Post »