Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘miljöpartiet’

Läser Anders Wijkmans inlägg på Newsmill om att ”Maria Wetterstrands kvaliteter är unika i svensk politik” och blir lite varm i hjärtat. När Wijkman skriver om Maria att hon ”är hälsosamt fri från opportunism och driver politik med tyngd, ärlighet och sakkunskap” kunde det lika gärna vara en beskrivning av honom själv.

Anders Wijkman är en av våra svenska politiker jag tycker allra bäst om – han är rak, öppen och ärlig och har på ett smidigt men ändå framgångsrikt sätt drivit bland annat frågor om miljön under sin tid i Europaparlamentet. Att Wijkman nu efter tio år lämnar parlamentet är en förlust ur flera synvinklar men kanske framför allt eftersom han varit en av de svenska parlamentariker som starkast drivit just miljöfrågorna. Det innebär också en förlust för Kd som med bland annat krav på sänkta bensinskatter (inför riksdagsvalet 2006) länge framstått som ett av de mindre miljövänliga partierna.

Att Wijkman en gång i tiden var Moderat och på 70-talet spenderade 7 år i riksdagen för samma parti är det kanske inte många som minns idag. Kanske inte heller att han på 80-talet tackade nej till att bli Moderaternas partiledare på grund av partiets bristande miljöpolitik. Under sina tio år i Europaparlamentet har Wijkman bidragit till att lyfta och bredda miljö- och klimatdiskussionerna både inom och utom parlamentet. Och han lämnar med flaggan i topp – som en av de fem EU-parlamentariker med högst betyg i Svenska Naturskyddsföreningens granskning av svenska EU-politiker.

Miljöfrågorna är alltför viktiga för att begränsas av de svenska partierna och höger-vänsterskalan. På högerflanken uppstår nu ett tomrum efter Wijkman när det gäller miljön. Frågan är om någon annan på den borgerliga sidan på ett trovärdigt sätt kan ta över ledartröjan?

Fler som bloggat:

Grön Ungdoms språkrör Jakob Dalunde har också bloggat om Anders Wijkmans inlägg

Read Full Post »

Jag hade nog tänkt att hålla mig utanför IPREDupphovsrättsdiskussionerna i bloggsfären eftersom det redan finns ett antal ypperliga bloggare (exempelvis Copyriot ) som följer debatten mer noggrant än vad jag gör men med tanke på Piratpartiets ordförande Rick Falkvinges något förvirrade utfall mot Miljöpartiet igår (se Falkvinges inlägg Fildelningshaveri i MP och V)  kan jag bara inte hålla tyst…

Falkvinge läser Kulturutskottets yttrande som fan läser bibeln och citerar på sin blogg några rader från yttrandet där Miljöpartiets representant bland annat säger att:

Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs.

Men läser man texten i sin helhet säger Esabelle Dingizian egentligen följande:

Det ligger ofta många år av utbildning och hårt arbete bakom varje kulturellt skapande person. Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs. De förslag som läggs fram i propositionen tillgodoser emellertid inte i tillräcklig utsträckning behovet av ett tydligare integritetsskydd för att undvika att Internetanvändares personuppgifter används i olämpligt syfte.

Det vill säga Miljöpartiets representant kritiserar propositionen om IPRED – helt i linje med Miljöpartiets tidigare ståndpunkt. Kulturutskottets yttrande finns i sin helhet på Riksdagens hemsida HÄR.

Visserligen är upphovsrätten Piratpartiets profilfråga och partiernas kampanjer inför valet till EU-parlamentet senare i vår börjar så smått dra igång men rätt ska vara rätt och att använda sig av missvisande citat i syfte att smutskasta sina eventuella motståndare (fast jag har svårt att se att Miljöpartiet skulle vara någon motståndare till Piratpartiet i det här fallet) känns inte riktigt schysst.

Tipstack till Miljöpartiets riksdagsledamot Max Andersson som så förtjänstfullt grävt fram detaljerna.

Fler som bloggat i frågan:

Anders Wallner, Anna Norrman, Max Andersson

Tillägg den 28/1:

Bloggaren Minimaliteter, som bloggar med fokus på integritet, upphovsrätt och fildelning, och som var ursprunget till Falkvinges inlägg om Miljöpartiet och Vänsterpartiet förtydligar och förklarar sitt inlägg på ett bra sätt HÄR.

Diskussionen om citatet ovan börjar ju lite bli en höna av en fjäder (hur citerades vad och vad menade personen egentligen…) men samtalet om upphovsrätt och fildelning måste fortsätta. Ja, Miljöpartiet och Piratpartiet har delvis olika syn när det gäller upphovsrätten även om vi när det ligger just IPRED-förslaget som jag tolkar det ligger nära varandra. Så visst finns det en poäng att diskutera skillnaderna.

Read Full Post »

Miljöpartiet har under sommaren diskuterat kravet på utträde ur EU och även genomfört en medlemsomröstning i frågan – en inte alldeles lätt diskussion med tanke på att just EU-kritiken länge varit en av Miljöpartiets profilfrågor.  Resultatet som offentliggjordes idag blir i alla fall att utträdeskravet tas bort. Av de 3641 medlemmar (av 7828 röstberättigade) som deltog i omröstningen röstade hela 55,6% nej (!) till att ha kvar kravet på utträde medan 44,4% ville behålla utträdeskravet.

Att utträdeskravet slopas betyder förhoppningsvis inte att Miljöpartiets EU-kritik tystnar men kanske blir det enklare att driva krav på förändringar/förbättringar av EU när det på gränsen till orealistiska kravet på utträde tagits bort.

Read Full Post »

kommer från liberalen Johan Norberg som i en bloggpost för några dagar sedan spekulerar i var en framtida röst skulle kunna hamna med tanke på de borgerliga partiernas fortsatta fjärmande från frihetliga värderingar:

Om miljöpartiet går till val på att angripa regeringen om FRA-lagen, rysk statsgas i Östersjön och tvångsanslutning till a-kassan och sedan bara ger mig några symboliska eftergifter åt teknikvänlighet och marknadsekonomi (t ex genom att föreslå ett system för individuella fiskerättigheter eller kärnkraft och GMOs mot miljöförstöring) så skulle det kännas som en rätt kul proteströst.

Välkommen till Miljöpartiet Johan! 😉

Read Full Post »

Bruttonationalprodukten, dvs värdet av den totala ekonomiska aktiviteten i ett land, ofta uttryckt ”per capita” dvs per person/invånare i ett land, har länge använts som ett sk ”välfärdsmått” vid jämförelse av levnadsstandarden mellan länder. Sverige har enligt detta mått ibland klättrat och ibland ”halkat nedåt” i den sk ”välfärdsligan”.

Måttet har, med rätta, kritiserats för att vara ett alldeles för trubbigt och otillräckligt mått av välfärden. Själva BNP-måttet har egentligen aldrig varit ämnat att användas till att mäta välfärden utan endast det som framkommer av namnet – dvs just värdet och utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och i och med detta ett rent materiellt mått.

Som välfärdsmått missar BNP en hel del. All produktion beräknas enligt någon form av marknadsvärde, dvs eventuella negativa effekter som kan uppkomma av exempelvis vapenproduktion tas ej med och man mäter inte heller obetalt arbete eller fritidsaktiviteter. Måttet inkluderar inte heller icke-ekonomiska faktorer som livslängd, utbildning, miljö, demokrati, jämlikhet osv.

Forskare har försökt plocka fram alternativa index i försök att spegla någon form av ”välfärd” på ett bättre sätt än vad BNP per capita gör.

FN har till exempel tagit fram något de kallar HPI – Human Poverty Index – baserat på fyra ”negativa” faktorer vilket resulterar i ett index där låga värden indikerar hög välfärd. Enligt HPI ligger Sverige etta i världen.

Ett annat välfärdsindex är ett som ZUMA plockat fram för att jämföra välfärden i EU-länder och där man förutom BNP per capita tagit hänsyn till bland annat hur mycket pengar man lägger på utbildning, jämställdhet i arbetslivet, barndödlighet, arbetslöshet, livslängd, miljö osv. Även här hamnar Sverige i topp.

Det finns fler exempel på index som visar mer än bara materiella värden och till och med inkluderar hur människor faktiskt upplever sina liv. HLE – eller Happy Life Expectancy är ett sådant index där respondenten får svara på frågan ”hur nöjd man
är med sitt liv i sin helhet” och där landets genomsnittliga svar på frågan multipliceras med medellivslängden för att på så sätt skapa ett index.

Miljöpartisten Max Andersson från Göteborg har som första parlamentariker i Sverige föreslagit att man borde införa någon form av lyckoindex som ett komplement till BNP-måttet.

Läs mer i SCBs rapport om Index för Internationella Välfärdsjämförelser av Joachim Vogel och Michael Wolf

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Miljöpartiet har ju sedan länge haft som krav att Sverige ska lämna EU – i partiprogrammet står det bland annat att:

Vi vill att Sverige ska lämna EU. Samtidigt har vi alltid varit anhängare till ett alleuropeiskt samarbetsområde med fri rörlighet för människor och huvudsakligen mellanstatligt beslutsfattande. Så länge Sverige är kvar i EU försöker vi därför använda det svenska medlemskapet för att förändra och förbättra. Vi anser att varje medlemsland ska ha vetorätt inom EU när beslut fattas i ministerrådet. Vi vill att makten ska återföras från EU till medlemsstaterna, inte för att nationalstaterna skulle vara de bästa tänkbara enheterna för beslutsfattande utan för att det är ett sätt bland många att föra makten närmare medborgarna. Vi vill ha ett Sverige som arbetar för globala lösningar på globala problem, så som människohandel och gränsöverskridande miljöförstöring. Men vi ser att dagens EU har små möjligheter att bli ett användbart verktyg för att hitta sådana lösningar.

Nu är ju inte alla miljöpartister tillnärmelsevis så EU-skeptiska som partikongresser och partiprogram låtit göra gällande – allt fler inser att det svenska medlemskapet i EU inte bara är av ondo.

Igår meddelades det att Miljöpartiets styrelse beeslutat sig för en medlemsomröstning angående utträdeskravet. Dagens Nyheter rapporterar bland annat att språkrören ändrat sig om EU-utträde.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand skriver på sin blogg följande:

Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill.

Bra om så sker. Det har hänt mycket sen EU-omröstningen 1994. Dels har diskussionerna om demokratin inom EU kommit en bra bit på vägen sen dess men framför allt är EU en mycket mer inkluderande union än för 14 år sen, framför allt genom att man öppnat upp för fler länder att bli medlemmar.  Det behövs en demokratisk beslutsprocess på europanivå och det vore dumdristigt att dra sig ur det enda realistiska alternativet som existerar för tillfället.  

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Read Full Post »

Miljöpartiet lanserar idag hemsidan Rätt att Veta, ett verktyg som ska hjälpa oss konsumenter att välja mat som är mindre skadliga för miljön.

Bakgrunden är att en allt större andel av vår mat transporteras på sätt som är skadliga för miljön – exempelvis flyg och lastbil på bekostnad av exempelvis tågtransporter. 

Genom att ta med även miljöaspekter kan vi på ett lite mer rättvisande sätt räkna fram en varas verkliga kostnad.  På sikt borde väl miljöeffekterna antingen beskattas eller avgiftsbeläggas (eller förmodligen både och) men tills dess kan ”Rätt att Veta” fungera som ett schysst hjälpmedel nästa gång du väljer vara i din matbutik.

Här hittar du guiden: Rätt att Veta

Read Full Post »