Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘max andersson’

Jag hade nog tänkt att hålla mig utanför IPREDupphovsrättsdiskussionerna i bloggsfären eftersom det redan finns ett antal ypperliga bloggare (exempelvis Copyriot ) som följer debatten mer noggrant än vad jag gör men med tanke på Piratpartiets ordförande Rick Falkvinges något förvirrade utfall mot Miljöpartiet igår (se Falkvinges inlägg Fildelningshaveri i MP och V)  kan jag bara inte hålla tyst…

Falkvinge läser Kulturutskottets yttrande som fan läser bibeln och citerar på sin blogg några rader från yttrandet där Miljöpartiets representant bland annat säger att:

Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs.

Men läser man texten i sin helhet säger Esabelle Dingizian egentligen följande:

Det ligger ofta många år av utbildning och hårt arbete bakom varje kulturellt skapande person. Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs. De förslag som läggs fram i propositionen tillgodoser emellertid inte i tillräcklig utsträckning behovet av ett tydligare integritetsskydd för att undvika att Internetanvändares personuppgifter används i olämpligt syfte.

Det vill säga Miljöpartiets representant kritiserar propositionen om IPRED – helt i linje med Miljöpartiets tidigare ståndpunkt. Kulturutskottets yttrande finns i sin helhet på Riksdagens hemsida HÄR.

Visserligen är upphovsrätten Piratpartiets profilfråga och partiernas kampanjer inför valet till EU-parlamentet senare i vår börjar så smått dra igång men rätt ska vara rätt och att använda sig av missvisande citat i syfte att smutskasta sina eventuella motståndare (fast jag har svårt att se att Miljöpartiet skulle vara någon motståndare till Piratpartiet i det här fallet) känns inte riktigt schysst.

Tipstack till Miljöpartiets riksdagsledamot Max Andersson som så förtjänstfullt grävt fram detaljerna.

Fler som bloggat i frågan:

Anders Wallner, Anna Norrman, Max Andersson

Tillägg den 28/1:

Bloggaren Minimaliteter, som bloggar med fokus på integritet, upphovsrätt och fildelning, och som var ursprunget till Falkvinges inlägg om Miljöpartiet och Vänsterpartiet förtydligar och förklarar sitt inlägg på ett bra sätt HÄR.

Diskussionen om citatet ovan börjar ju lite bli en höna av en fjäder (hur citerades vad och vad menade personen egentligen…) men samtalet om upphovsrätt och fildelning måste fortsätta. Ja, Miljöpartiet och Piratpartiet har delvis olika syn när det gäller upphovsrätten även om vi när det ligger just IPRED-förslaget som jag tolkar det ligger nära varandra. Så visst finns det en poäng att diskutera skillnaderna.

Read Full Post »

Bruttonationalprodukten, dvs värdet av den totala ekonomiska aktiviteten i ett land, ofta uttryckt ”per capita” dvs per person/invånare i ett land, har länge använts som ett sk ”välfärdsmått” vid jämförelse av levnadsstandarden mellan länder. Sverige har enligt detta mått ibland klättrat och ibland ”halkat nedåt” i den sk ”välfärdsligan”.

Måttet har, med rätta, kritiserats för att vara ett alldeles för trubbigt och otillräckligt mått av välfärden. Själva BNP-måttet har egentligen aldrig varit ämnat att användas till att mäta välfärden utan endast det som framkommer av namnet – dvs just värdet och utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och i och med detta ett rent materiellt mått.

Som välfärdsmått missar BNP en hel del. All produktion beräknas enligt någon form av marknadsvärde, dvs eventuella negativa effekter som kan uppkomma av exempelvis vapenproduktion tas ej med och man mäter inte heller obetalt arbete eller fritidsaktiviteter. Måttet inkluderar inte heller icke-ekonomiska faktorer som livslängd, utbildning, miljö, demokrati, jämlikhet osv.

Forskare har försökt plocka fram alternativa index i försök att spegla någon form av ”välfärd” på ett bättre sätt än vad BNP per capita gör.

FN har till exempel tagit fram något de kallar HPI – Human Poverty Index – baserat på fyra ”negativa” faktorer vilket resulterar i ett index där låga värden indikerar hög välfärd. Enligt HPI ligger Sverige etta i världen.

Ett annat välfärdsindex är ett som ZUMA plockat fram för att jämföra välfärden i EU-länder och där man förutom BNP per capita tagit hänsyn till bland annat hur mycket pengar man lägger på utbildning, jämställdhet i arbetslivet, barndödlighet, arbetslöshet, livslängd, miljö osv. Även här hamnar Sverige i topp.

Det finns fler exempel på index som visar mer än bara materiella värden och till och med inkluderar hur människor faktiskt upplever sina liv. HLE – eller Happy Life Expectancy är ett sådant index där respondenten får svara på frågan ”hur nöjd man
är med sitt liv i sin helhet” och där landets genomsnittliga svar på frågan multipliceras med medellivslängden för att på så sätt skapa ett index.

Miljöpartisten Max Andersson från Göteborg har som första parlamentariker i Sverige föreslagit att man borde införa någon form av lyckoindex som ett komplement till BNP-måttet.

Läs mer i SCBs rapport om Index för Internationella Välfärdsjämförelser av Joachim Vogel och Michael Wolf

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »