Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘human povety index’

Bruttonationalprodukten, dvs värdet av den totala ekonomiska aktiviteten i ett land, ofta uttryckt ”per capita” dvs per person/invånare i ett land, har länge använts som ett sk ”välfärdsmått” vid jämförelse av levnadsstandarden mellan länder. Sverige har enligt detta mått ibland klättrat och ibland ”halkat nedåt” i den sk ”välfärdsligan”.

Måttet har, med rätta, kritiserats för att vara ett alldeles för trubbigt och otillräckligt mått av välfärden. Själva BNP-måttet har egentligen aldrig varit ämnat att användas till att mäta välfärden utan endast det som framkommer av namnet – dvs just värdet och utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och i och med detta ett rent materiellt mått.

Som välfärdsmått missar BNP en hel del. All produktion beräknas enligt någon form av marknadsvärde, dvs eventuella negativa effekter som kan uppkomma av exempelvis vapenproduktion tas ej med och man mäter inte heller obetalt arbete eller fritidsaktiviteter. Måttet inkluderar inte heller icke-ekonomiska faktorer som livslängd, utbildning, miljö, demokrati, jämlikhet osv.

Forskare har försökt plocka fram alternativa index i försök att spegla någon form av ”välfärd” på ett bättre sätt än vad BNP per capita gör.

FN har till exempel tagit fram något de kallar HPI – Human Poverty Index – baserat på fyra ”negativa” faktorer vilket resulterar i ett index där låga värden indikerar hög välfärd. Enligt HPI ligger Sverige etta i världen.

Ett annat välfärdsindex är ett som ZUMA plockat fram för att jämföra välfärden i EU-länder och där man förutom BNP per capita tagit hänsyn till bland annat hur mycket pengar man lägger på utbildning, jämställdhet i arbetslivet, barndödlighet, arbetslöshet, livslängd, miljö osv. Även här hamnar Sverige i topp.

Det finns fler exempel på index som visar mer än bara materiella värden och till och med inkluderar hur människor faktiskt upplever sina liv. HLE – eller Happy Life Expectancy är ett sådant index där respondenten får svara på frågan ”hur nöjd man
är med sitt liv i sin helhet” och där landets genomsnittliga svar på frågan multipliceras med medellivslängden för att på så sätt skapa ett index.

Miljöpartisten Max Andersson från Göteborg har som första parlamentariker i Sverige föreslagit att man borde införa någon form av lyckoindex som ett komplement till BNP-måttet.

Läs mer i SCBs rapport om Index för Internationella Välfärdsjämförelser av Joachim Vogel och Michael Wolf

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »