Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU’

The Economist bloggar från ett soligt Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU och kommenterar under rubriken ”the hyper-competent Swedes take charge”:

”It is frustrating being a Swedish liberal, because most visitors who compare Stockholm to their home cities conclude that Stockholm looks the better run. Visible public services all work so well, the streets are filled with fit, well-dressed people, and Swedish children all look so healthy and happy. Even tougher parts of town, with heavy immigrant populations, are strikingly nicer than their equivalents in London or Paris.”

Ja, analysen kan tyckas ytlig och visst har vi problem även i offentligt utförd verksamhet men trots allt – någonting rätt måste vi i alla fall ha gjort.

Europe: the hyper-competent Swedes take charge | Charlemagne’s notebook | Economist.com

Shared via AddThis

Tipstack till Johan Norberg.

Read Full Post »

Miljöpartiet har under sommaren diskuterat kravet på utträde ur EU och även genomfört en medlemsomröstning i frågan – en inte alldeles lätt diskussion med tanke på att just EU-kritiken länge varit en av Miljöpartiets profilfrågor.  Resultatet som offentliggjordes idag blir i alla fall att utträdeskravet tas bort. Av de 3641 medlemmar (av 7828 röstberättigade) som deltog i omröstningen röstade hela 55,6% nej (!) till att ha kvar kravet på utträde medan 44,4% ville behålla utträdeskravet.

Att utträdeskravet slopas betyder förhoppningsvis inte att Miljöpartiets EU-kritik tystnar men kanske blir det enklare att driva krav på förändringar/förbättringar av EU när det på gränsen till orealistiska kravet på utträde tagits bort.

Read Full Post »

Miljöpartiet har ju sedan länge haft som krav att Sverige ska lämna EU – i partiprogrammet står det bland annat att:

Vi vill att Sverige ska lämna EU. Samtidigt har vi alltid varit anhängare till ett alleuropeiskt samarbetsområde med fri rörlighet för människor och huvudsakligen mellanstatligt beslutsfattande. Så länge Sverige är kvar i EU försöker vi därför använda det svenska medlemskapet för att förändra och förbättra. Vi anser att varje medlemsland ska ha vetorätt inom EU när beslut fattas i ministerrådet. Vi vill att makten ska återföras från EU till medlemsstaterna, inte för att nationalstaterna skulle vara de bästa tänkbara enheterna för beslutsfattande utan för att det är ett sätt bland många att föra makten närmare medborgarna. Vi vill ha ett Sverige som arbetar för globala lösningar på globala problem, så som människohandel och gränsöverskridande miljöförstöring. Men vi ser att dagens EU har små möjligheter att bli ett användbart verktyg för att hitta sådana lösningar.

Nu är ju inte alla miljöpartister tillnärmelsevis så EU-skeptiska som partikongresser och partiprogram låtit göra gällande – allt fler inser att det svenska medlemskapet i EU inte bara är av ondo.

Igår meddelades det att Miljöpartiets styrelse beeslutat sig för en medlemsomröstning angående utträdeskravet. Dagens Nyheter rapporterar bland annat att språkrören ändrat sig om EU-utträde.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand skriver på sin blogg följande:

Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill.

Bra om så sker. Det har hänt mycket sen EU-omröstningen 1994. Dels har diskussionerna om demokratin inom EU kommit en bra bit på vägen sen dess men framför allt är EU en mycket mer inkluderande union än för 14 år sen, framför allt genom att man öppnat upp för fler länder att bli medlemmar.  Det behövs en demokratisk beslutsprocess på europanivå och det vore dumdristigt att dra sig ur det enda realistiska alternativet som existerar för tillfället.  

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Read Full Post »