Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Demokratipris’

Här händer det grejer… Ordfront delar varje år ut Demokratipriset och 2009 års pris går till fredsnätverket Ofog. Prisutdelningen äger rum på Ordfronts årsstämma i ABF-huset i Stockholm nu på lördag 16/5.

Här är pressmeddelandet:

Ordfronts demokratipris 2009

Föreningen Ordfronts demokratipris delas årligen ut till en person eller organisation i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är.
Priset på 10.000 kr delas ut på Ordfronts stämma den 16 maj 2009.

Föreningen Ordfronts demokratipris för 2009 tilldelas nätverket Ofog.

Ofog är ett partipolitiskt och religiöst obundet fredsnätverk som arbetar för en fredligare värld.  Ofog får priset för att de på ett innovativt sätt vitaliserat fredsrörelsen i Sverige och för att de genom att använda sig av civil olydnad bidragit till att bredda diskussionen om vad demokrati är. I ett samhälle där media tenderar att inte uppmärksamma protester förrän människor tagit till våld kan civil olydnad fylla en viktig demokratisk funktion.  Ofog har med fredliga medel bidragit till att föra upp frågor på dagordningen som annars ignorerats.

Ordfronts demokratiprisjury 2009
har bestått av Lina Afvander, Cilla Gustavsson och Åse Richard

För mer information kontakta:
Thomas Helgeson tel. 0707‑17 9186

Ordfronts demokratipris har tidigare tilldelats:
2008 Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO.
2007 Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare på länsstyrelsen i Östergötland.
2006 Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken, initiativtagare till ”Läs för mig, pappa”-rörelsen i Sandviken.
2005 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal.
2004 Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi
2003 Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall
2002 Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman
2001 Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm
2000 Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren
1999 ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
1998 Jurist Madeleine Leijonhufvud
1997 Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg
1996 Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg
1995 Journalisten Jesús Alcalá
1994 Fackklubbarna vid Monark i Varberg
1993 Journalisten Margareta Norlin

Mer information finns på http://www.ordfront.se/ForeningenOrdfront/Demokratipriset/Demopris2009.aspx

Tillägg 2009-06-10:

Ofogs tacktal:

”Tack! Vi är väldigt glada för demokratipriset! Ofog kämpar mot militarism och orättvisor med ickevåldslig direkt aktion som känns och syns. Den svensk vapenexporten har fördubblats under 2000 talet och bidrar till fördjupad fattigdom, krig och död. Dessutom stärker den auktoritära regimer. När kärnvapenklubben NATO bjuds in att öva krig i halva Sverige, känns det bra att bli påmind om att vi som tror på en rättvis värld ändå är fler! Tre Ofogare, samt tusentals andra rättvisekämpar värden över, sitter just nu fängslade för sitt fredsarbete. Vi breddar den svenska demokratin genom att inte bara se till Sveriges fred utan alla människor rätt till fred i hela världen.”

Read Full Post »

Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt. Samverkande i DemokratiAkademins nätverk – d v s alla ni som får detta email – samt medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater. Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast 17 april.
Skicka ditt förslag till:

info@demokratiakademin.se

Priset på 10.000 kr delas ut på Ordfronts stämma den 16 maj 2009. Priset har tidigare delats ut till bland annat Juno Blom, Ungdomsgruppen LAVA, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige med flera.

Read Full Post »