Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘demokrati’

lonnroth20090616

I går var det ”Stockholmssläpp” för Johan Lönnroths nya bok Den tredje vänstern på Söderbokhandeln på Götgatan i Stockholm.

I Den tredje vänstern beskriver Lönnroth den politiska vänsterns utveckling, från 1700-talets liberalism, via den revolutionära och/eller reformistiska socialismen till dagens stagnerande vänster och hävdar att det är dags för en helt ny vänsterrörelse – den tredje vänstern.

Här är ett citat ur förordet:

”Den tredje vänstern är ännu i sin inledande fas. Och eftersom historiens list nästan alltid överträffat människans, kan vi inte ännu veta så mycket om den. Den är ännu dröm och förhoppning mer än en realitet. Men tendenserna finns där i nutidens rörelser: Människor som verkar för demokrati och självförvaltning i sina företag och bostadsområden. Människor som vill leva i harmoni med naturen och som spränger gamla könsroller. Människor som ser sig som världsmedborgare och bygger den globala demokratin.”

Den Tredje Vänstern finns att beställa i din närmaste bokhandel, via Books on Demand eller Bokus, och är utgiven av Federa som är en helt ny, partipolitiskt obunden tankesmedja som jobbar i ”den långa svansen”.

Jimpan, Charlotte Wiberg (som gjort det fina omslaget), Claes Krantz och Per Herngren har redan bloggat om Den tredje vänstern.

Read Full Post »

Här händer det grejer… Ordfront delar varje år ut Demokratipriset och 2009 års pris går till fredsnätverket Ofog. Prisutdelningen äger rum på Ordfronts årsstämma i ABF-huset i Stockholm nu på lördag 16/5.

Här är pressmeddelandet:

Ordfronts demokratipris 2009

Föreningen Ordfronts demokratipris delas årligen ut till en person eller organisation i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är.
Priset på 10.000 kr delas ut på Ordfronts stämma den 16 maj 2009.

Föreningen Ordfronts demokratipris för 2009 tilldelas nätverket Ofog.

Ofog är ett partipolitiskt och religiöst obundet fredsnätverk som arbetar för en fredligare värld.  Ofog får priset för att de på ett innovativt sätt vitaliserat fredsrörelsen i Sverige och för att de genom att använda sig av civil olydnad bidragit till att bredda diskussionen om vad demokrati är. I ett samhälle där media tenderar att inte uppmärksamma protester förrän människor tagit till våld kan civil olydnad fylla en viktig demokratisk funktion.  Ofog har med fredliga medel bidragit till att föra upp frågor på dagordningen som annars ignorerats.

Ordfronts demokratiprisjury 2009
har bestått av Lina Afvander, Cilla Gustavsson och Åse Richard

För mer information kontakta:
Thomas Helgeson tel. 0707‑17 9186

Ordfronts demokratipris har tidigare tilldelats:
2008 Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO.
2007 Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare på länsstyrelsen i Östergötland.
2006 Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken, initiativtagare till ”Läs för mig, pappa”-rörelsen i Sandviken.
2005 Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal.
2004 Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi
2003 Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall
2002 Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman
2001 Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm
2000 Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren
1999 ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige
1998 Jurist Madeleine Leijonhufvud
1997 Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg
1996 Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg
1995 Journalisten Jesús Alcalá
1994 Fackklubbarna vid Monark i Varberg
1993 Journalisten Margareta Norlin

Mer information finns på http://www.ordfront.se/ForeningenOrdfront/Demokratipriset/Demopris2009.aspx

Tillägg 2009-06-10:

Ofogs tacktal:

”Tack! Vi är väldigt glada för demokratipriset! Ofog kämpar mot militarism och orättvisor med ickevåldslig direkt aktion som känns och syns. Den svensk vapenexporten har fördubblats under 2000 talet och bidrar till fördjupad fattigdom, krig och död. Dessutom stärker den auktoritära regimer. När kärnvapenklubben NATO bjuds in att öva krig i halva Sverige, känns det bra att bli påmind om att vi som tror på en rättvis värld ändå är fler! Tre Ofogare, samt tusentals andra rättvisekämpar värden över, sitter just nu fängslade för sitt fredsarbete. Vi breddar den svenska demokratin genom att inte bara se till Sveriges fred utan alla människor rätt till fred i hela världen.”

Read Full Post »

Idag har vi haft kick-off för projektet Dialog om Demokrati på Rinkeby Folkets Hus. Här är Ordfronts pressmeddelande:

Ordfront bakom ny ungdomssatsning – Dialog om demokrati

Vi vill försöka nå ungdomar som har något att berätta men inte har tillgång till media, säger Ordfront´s projektledare Gunnar Vagerstam inför projektstarten. Föreningen Ordfront kommer under tre år att driva ett medie- och demokratiprojekt i Rinkeby/Tensta, Botkyrka och från nästa år också i Södertälje. Målgruppen är ungdomar i åldern 18-25 med annan etnisk bakgrund än den svenska. Projektet finansieras till största delen av medel från Allmänna Arvsfonden.


I dagens Sverige lever många unga med två olika kulturer. Många av dem bor i socialt och etniskt segregerade områden med hög arbetslöshet. De växer upp i utanförskap och saknar oftast helt kontaktnät. Projektet Dialog om demokrati – film som verktyg för förändring har som målsättning att med med media som verktyg ge dem möjligheten att formulera och visualisera sin egen verklighet, sin bild av hur det är att leva i Sverige idag.

Projektet kommer därför att drivas i förorter till Stockholm eftersom Ordfront anser det viktigt att ungdomar i dessa områden får möjlighet att göra sina röster hörda. Ordfront vill tillsammans med dessa ungdomar finna verktyg för förändring och utveckling. Känner man till sina rättigheter och skyldigheter får man en helt annan möjlighet att själv vara med och bestämma hur man vill ha det. I förlängningen ska projektet kunna påverka beslutsfattare, makthavare, föräldrar och samhälle. Bidra till opinionsbildningen. Ledorden är: Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Ungdomarnas produktioner kommer att sändas på Ordfront TV i Öppna Kanalen över stockholmsområdet och på webben, www.ordfronttv.se. Ordfront TV består av frivilliga och ideella medarbetare och har sedan det startade i mars 2008 sänt 14 halvtimmes program.

– Vi på Ordfront TV kraftsamlar nu för att bidra till det nya projektet. Vi håller bland annat på att bygga upp en hemsida för projektresultaten som sen kan spridas också via olika sociala medier på nätet, säger Gunnar Vagerstam, journalist och TV-producent.


För mer infomration:

Projektägare: Fredrika Morén, Föreningen Ordfront, fredrika@ordfront.se070 747 21 01
Projektledaren: Gunnar Vagerstam, gunnar.vagerstam@mediamiljo.se, 070-591 7789
Grupphandledare: Jennifer Jerez
Grupphandledare: Gurgin Bakircioglu

Read Full Post »

Idag publiceras nedanstående debattartikel i DN med uppmaningen att skapa ett FN-parlament där jag är en av undertecknarna:

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra överlevnaden och välbefinnandet för framtida generationer på jorden, samtidigt som de naturliga betingelserna för liv bevaras.

Om vi vill försäkra oss om internationellt samarbete och en förstärkt legitimitet hos Förenta Nationerna samtidigt som vi förstärker organisationens handlingskraft, så måste människor ges en möjlighet att bli mer effektivt och direkt involverade i organisationens verksamheter. Vi förordar därför att man gradvis bygger upp ett system av demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån.Ett oundgängligt steg är då att det upprättas en rådgivande parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Utan att det i ett första steg är nödvändigt att göra förändringar i FN-stadgan är det möjligt att, genom inrättandet av en sådan församling, skapa en väsentlig förbindelselänk mellan FN-systemet, regeringarna, de nationella parlamenten och det civila samhället.

En sådan parlamentarisk församling skulle inte bara utgöra en ny institution; såsom ett uttryck för folkens röst skulle församlingen vara en manifestation av, och ett verktyg för, en förändrad medvetenhet om, och en ny förståelse av, internationell politik. Församlingen skulle bli en politisk katalysator för framtida förändringar av det internationella politiska systemet liksom den internationella rätten. Den skulle också på ett verksamt sätt bidra till att förstärka Förenta Nationernas förmåga att förverkliga sina överordnade mål och bidra till att globaliseringen i världen antar goda former.

En parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna kunde initialt vara sammansatt av parlamentariker från respektive land. Vi riktar oss härmed till Förenta Nationerna och till regeringarna i medlemsstaterna att upprätta en parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare, som känner engagemang i ett gemensamt internationellt intresse, att understödja denna appell.

Det går att läsa mer om appellen på http://en.unpacampaign.org/index.php

Initiativet till appellen har tagits av FN:s förre generalsekreterare Dr Boutros Boutros Ghali, och han har undertecknat det tillsammans med ett par tusen parlamentariker och intellektuella världen över.

MARIA CARLSHAMRE, ledamot av EU-parlamentet, AGNE HANSSON, fd riksdagsledamot, THOMAS HELGESON, affärsanalytiker, HUSSAM HEYDARI, professor, DAYANA JADARIAN, juridisk rådgivare, ÅSA LINDESTAM, riksdagsledamot, THOMAS MARQUART, doktorand, CARL SCHLYTER, ledamot av EU-parlamentet, ALF SVENSSON, riksdagsledamot, TORBJÖRN TÄNNSJÖ, professor, FOLKE TERSMAN, professor, HARMUT TRAUNMÜLLER, professor, ANDERS WIJKMAN, ledamot av EU-parlamentet

Intressant? Andra bloggar om:

, , , , ,

Read Full Post »