Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Economics’ Category

frågar sig The Economist i senaste numret och citerar bland annat Paul Krugman som nyligen hävdat att makroekonomi är:

”€œspectacularly useless at best, and positively harmful at worst.”

Det är inte bara den ekonomiska bubblan som spruckit – även nationalekonomins rykte har fått ta stryk av den ekonomiska krisen.

Artikeln tar upp tre huvudpunkter i kritiken mot nationalekonomin. Dels att makroekonomer bidrog till att skapa den senaste finanskrisen, att de helt missade att förutse krisen och slutligen att de inte har en blekaste aning om hur krisen ska lösas.

Man ger kritikerna delvis rätt på åtminstone den första punkten men påpekar samtidigt att alla ekonomer inte varit ”naive believers in market efficiency” och hänvisar bland annat till prominenta ekonomer som Joseph Stiglitz och Andrei Shleifer vilka länge kritiserat huvudfåran av nationalekonomin.

Lite intressant att The Economist som är en av de främsta förespråkarna för ”laissez-faire”, kanske självkritiskt, åtminstone delvis balanserar upp sin normalt ganska enkelspåriga syn på hur ekonomin fungerar även om man naturligtvis samtidigt hävdar att ”the current backlash has gone far too far”.

Personligen tycker jag nog att kritiken av den traditionella nationalekonomin är i huvudsak berättigad. Många ekonomer och politiker verkar ha stirrat sig blinda på de enklaste ekonomiska modellerna i tron att de förklarar i stort sett alla företeelser i samhället. Samtidigt kan jag inte annat än hålla med om en av slutsatserna i artikeln i the Economist:

”Economics is less a slavish creed than a prism through which to understand the world. It is a broad canon, stretching from theories to explain how prices are determined to how economies grow. Much of that body of knowledge has no link to the financial crisis and remains as useful as ever.”

Economics: What went wrong with economics | The Economist

Shared via AddThis

Share
|var addthis_config = {”data_track_clickback”:true};

Read Full Post »

Kanske har ni läst Chris Anderson’s briljanta bok The Long Tail där framtidens succeer bygger på att hitta små marknadsnischer i ”den ändlösa svansen”. Nu spinner Anderson i alla fall vidare på idén och utvecklar resonemanget om en värld där allt är tillgängligt för alla och den tekniska utvecklingen medfört att en hel del produkter nu är faktiskt är ”gratis”. Den nya boken heter Free, the Future of a Radical Price och jag beställer den med en gång – blir en perfekt semesterläsning! Och nej, jag är inte sponsrad – vare sig av förlaget eller Chris Anderson…

En intervju av Anderson finns här:

Chris Anderson: Free from George Miller on Vimeo.

Read Full Post »

The Economist bloggar från ett soligt Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU och kommenterar under rubriken ”the hyper-competent Swedes take charge”:

”It is frustrating being a Swedish liberal, because most visitors who compare Stockholm to their home cities conclude that Stockholm looks the better run. Visible public services all work so well, the streets are filled with fit, well-dressed people, and Swedish children all look so healthy and happy. Even tougher parts of town, with heavy immigrant populations, are strikingly nicer than their equivalents in London or Paris.”

Ja, analysen kan tyckas ytlig och visst har vi problem även i offentligt utförd verksamhet men trots allt – någonting rätt måste vi i alla fall ha gjort.

Europe: the hyper-competent Swedes take charge | Charlemagne’s notebook | Economist.com

Shared via AddThis

Tipstack till Johan Norberg.

Read Full Post »

saljhelaskiten19530 år efter det att Margaret Thatcher tillträdde som brittisk premiärminister och inledde en privatiseringsvåg av sällan skådat slag är privatiseringstanken fortfarande ledstjärnan för många svenska politiker.

Trots att finanskrisen fått även amerikanska republikaner att inse att den blinda tron på marknaden inte löser alla problem fortsätter vi i Sverige i samma hjulspår som på så många håll lett helt galet. Med en nästan religiös iver, fullt i klass med 68-rörelsens stundtals blinda fanatism, hävdas marknadens effektivitet över allting annat.

Och trots rapporter om bristande underhåll, skyhöga uttag av vinster, slarv med säkerhet osv i privatiserade verksamheter tas nya beslut om att sälja ut statliga och kommunala verksamheter med hänvisning till en dogmatisk marknadsfundamentalism. En dogmatism som hotar erodera vår gemensamma välfärd

I Sälj Hela Skiten! beskriver Josefin Brink, Jens Ergon, Peter Gustavsson och Kent Werne hur privatiseringarna av våra tidigare gemensamt ägda verksamheter riskerar att rasera den gemensamma välfärd vi tillsammans byggt upp.

Boken Sälj Hela Skiten! kan du köpa HÄR.

Författarna till Sälj Hela Skiten! bloggar HÄR.

Read Full Post »

unemployed

Läser senaste pressmeddelandet från SCB:s Arbetskraftsundersökning och noterar att arbetslösheten ökat med 32,6 procent jämfört med samma period förra året. 99 000 fler var arbetslösa i mars 2009  jämfört med mars 2008 och arbetslösheten uppgår nu till 404 000 eller 8,3 procent av arbetskraften. 

De som har jobb får det bättre – efter senaste steget av jobbskatteavdraget från och med januari har alla anställda med lön mer pengar i plånboken jämfört med tidigare.  Arbetslösa drabbas däremot hårt av lägre ersättningar och tuffare villkor.  I stället för att vi alla solidariskt tar oss igenom den ekonomiska krisen får de arbetslösa agera buffert.

Visst ska det löna sig att arbeta.  Men arbetslösheten är sällan självvald.

Read Full Post »

Ja, åtminstone om man ska tro Peggy Cunningham som är ny rektor för School of Business Administration vid Dalhousie University i Canada.  Tidningen Globe and Mail har intervjuat Peggy med anledning av finanskrisen och kritiken mot ekonomutbildningarna gäller framför allt dess enkelspåriga fokus på individualism och konkurrens:

It’s been too much focus on individualism – not only of individual success but individualism of one business pitted against another. Also there are businesses and individuals who don’t believe they are embedded in a wider social system and are accountable to this wider system.

Competitive models and individualistic models have taken us a very long way. But we have forgotten some of the grounding that we are part of a much larger whole and we have to be accountable to that whole.

Som gammal student från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet kan jag hålla med även om jag både hoppas och tror att civilekonomutbildningen förändrats sedan jag tog examen. Sett utifrån verkar det vara åtminstone något mer fokus på socialt företagande och corporate social responsibility nuförtiden.

Intervjun med Peggy Cunningham får mig att tänka på en debattartikel jag läste i Expressen i höstas skriven av Peter Norberg som forskar i etik vid Handelshögskolan i Stockholm.  Peter hävdar bland annat följande i sin artikel:

Finansmarknaden är ett reservat för unga, aggressiva män, där politiskt inkorrekta beteenden och värderingar såsom styrka och djärvhet gynnas

Kanske kan finanskrisen  innebära ett uppvaknande  både för lärare och studenter att ”den enda vägen” inte enbart varit positiv för samhällsutvecklingen.  Om jag får drömma lite skulle jag önska mig ett samälle mer inriktat på solidaritet mellan medmänniskor både i Sverige och resten av världen. Ett samhälle där vi tillsammans kämpar för att förbättra och förändra våra levnadsvillkor.

Read Full Post »

Årets första nummer av Ordfront finns nu ute i butik och rekommenderas å det varmaste! Intressant läsning om bland annat den ekonomiska krisen och myten om den eviga tillväxten, högerdebatten inom Timbro samt privatiseringen av den svenska sjukvården. Och mycket annat läsvärt.

ordfront-nr-1-2009

Inledningen till artikeln ”Att förstå krisen” av ekonomhistorikern Daniel Berg och Ordfronts chefredaktör Johan Berggren finns att läsa HÄR.

Read Full Post »

Older Posts »