Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

En bild säger mer än tusen ord. SCB publicerade igår siffror över hushållens disponibla inkomster (se pressmeddelandet HÄR). Enligt pressmeddelandet har

gapet aldrig varit större mellan de med låg respektive hög inkomst

Den största ökningen av inkomsterna för de allra rikaste har faktiskt skett under socialdemokratisk regering – medan ökningen planat ut under den borgerliga. En cyniker skulle kanske säga att det spelar mindre roll vilken regering vi har – om den är borgerlig eller socialdemokratisk – politiken blir densamma ändå. Oavsett vilket gäller tydligen Jesu visdomsord fortfarande:

Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. – Matteus 13:12

”that’s how it goes. Everybody knows…”

– Leonard Cohen i låten ”Everybody Knows” från plattan ”I’m Your Man”

Read Full Post »

Sverige i skattetopp” basunerar Dagens Industri ut idag.  Det är OECD som publicerat statistik över hur mycket skatt som tas ut i OECD-länderna och på listan som innehåller 30 länder intar Sverige en hedrande andraplats efter vinnaren Danmark.

Vad Dagens Industri utelämnar är relevansen av skatteuttaget i relation till andra mått som exempelvis livslängd, utbildning, inkomstfördelning osv osv. En liten hint kan man få av raderna

Lägst skattetryck bland de 30 OECD-medlemmarna hade förra året Mexiko och Turkiet.

Dvs nästan alla läsare inser nog att den genomsnittliga levnadsstandarden i Mexico och Turkiet inte riktigt kan jämföras med skandinaviska förhållanden (det skulle vara vädret då… ;-).

Men som vanligt är det alltid mer givande att gå till källan vilket i det här fallet är OECD som själva kommenterar skatteuttaget med att

Tax-to-GDP ratios are a reflection of government choices in fiscal policy, which can play a redistributive role that evens out inequalities. Despite Denmark’s high tax-to-GDP burden, surveys regularly report a high level of contentment among Danish citizens with the nation’s egalitarian society. By contrast, Mexico’s low tax-to-GDP ratio reflects a lack of redistributive policies and hinders the government’s ability to invest in the physical and social infrastructure that is required for a sustainable growth path.

Dvs OECD påpekar att man åtminstone i extremfallen Danmark och Mexico kan se att vissa skillnader i levnadsvillkor för medborgarna förmodligen hänger ihop med nivån på skatteuttag – en kommentar som delvis balanserar upp rubriken som är Denmark, Sweden still the highest-tax OECD countries.

Så en naturlig följd av konstaterandet att vi i Sverige ligger i topp när det gäller skatteuttag är ju – vad får vi egentligen för alla skattepengar som staten, landstingen och kommunerna tar ut? Har vi högre, lägre eller jämförbar välfärd jämfört med länder med liknande skatteuttag eller är vi överbeskattade?

Som jag tidigare kommenterat i mitt blogginlägg Lyckoindex som komplement till BNP? finns ett antal mått som kan användas för att försöka mäta välfärden i ett land. Vi har dels de vanligaste ekonomiska måtten BNP per capita och BNI per capita som iofs snarare mäter produktion och inkomst än just ”välfärd” men vi har också index som mäter andra faktorer än enbart ekonomiska som exempelvis HPI (Human Poverty Index) och HLE (Happy Life Expectancy).

Och det visar sig att Sverige ligger bra till när det gäller många av måtten. Tittar man exempelvis på HPI ligger Sverige bäst till (en karta finns HÄR), ser man till HLE låg Sverige tvåa, åtminstone under 90-talet (Bara Nederländerna låg före – man kan ju undra varför? 😉 ) , i ZUMAs välfärdsindex ligger Sverige etta bland EU-länderna, i Estes´ WISP (Index of Social Progress) ligger vi etta (med reservation för eventuellt uppdaterade index – jag har hämtat informationen från SCB’s rapport om Index för Internationella Välfärdsjämförelser från 2004).

Kanske något för media att plocka upp nästa gång skatteuttaget redovisas?

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Johan Norberg tipsar om den moderate riksdagsledamoten Rolf K Nilsson som på sin bloggen Tradition och Fason uppmanar alla konservativa att ”ta tillbaka” högerbegreppet från nyliberalerna. I inlägget ”Konservativ och anti-kapitalist” skriver Nilsson, som betecknar sig själv som socialkonservativ, bland annat att:

Kapitalism är ett utsugarsystem och ett hot mot den civiliserade världen, ett system som står i direkt motsats till den socialt ansvarstagande marknadsekonomin.

Lite intressant med tanke på vilken politik Moderaterna generellt brukar förknippas med – dvs utförsäljning av samhällsägda verksamheter oavsett om det är skolor, sjukhus eller bostäder.

Men verkligheten är ju oftast mer komplicerad än svart och vitt, höger och vänster osv. Liksom övriga politiska partier har även Moderaterna olika ”falanger” som speglar det politiska spektrat inom partiet.  Till skillnad mot sitt brittiska ”systerparti”, Tories, som länge kännetecknats av en mer renlärig konservatism har våra svenska moderater åtminstone sedan Bomans dagar drivit en politik som med tiden förknippats mer med nyliberalism än konservatism.

Så Rolf K Nilssons reaktion på kapitalismen och nyliberalismen är inte helt ologisk även om den kanske går på tvärs mot stora delar av dagens moderata parti. Nilsson avslutar sitt blogginlägg med att hävda att

Marknadsekonomi med socialt ansvar är det enda ekonomiska system som kan ge oss materiell trygghet, demokratiskt inflytande, medborgerliga rättigheter, individuell frihet och rätten till ett andligt och religiöst liv. Kapitalismen hotar allt det goda som marknadsekonomin står för

Med bakgrund mot den dagsaktuella finanskrisen och en stundande lågkonjunktur kan ideologiska diskussionen inom moderaterna kan bli riktigt intressant framöver.

Intressant? Andra bloggar om: , , , ,

Read Full Post »

får Riksbankens Ekonomipris till minne av Alfred Nobel 2008 (läs mer detaljer HÄR) vilket väl kan anses vara välförtjänt även om det skulle vara kul om en kvinna eller icke-amerikan nån gång fick vinna ekonomipriset…

Men jag ska inte gnälla för mycket. Krugman är en riktigt skarp ekonom och förutom att han är en regelbunden kolumnist i New York Times bloggar han regelbundet under rubriken The Conscience of a Liberal – en riktigt läsvärd blogg.

Grattis Paul!

Läs mer om Paul Krugman och priset HÄR.

Ekonombloggen Ekonomistas tycker att Krugman är en värdig pristagare och kommenterar priset HÄR

Intressant? Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Tio år efter det att Fordkoncernen tog över Volvo Personvagnar från AB Volvo står det ganska klart att affären inte givit önskvärda resultat för Volvo Personvagnar. I stället för satsningar från vad som skulle kunna ha varit en kapitalstark ägare har Volvo Personvagnar länge lidit av Fords underinvesteringar och missgrepp – beslut som tillsammans med ett alltför starkt beroende av den den amerikanska marknaden och egna felsatsningar som att gå ifrån Volvos klassiska kärnvärden kvalitet, säkerhet och miljö medverkat till den uppkomna situationen.

Att Volvo Personvagnar är i stort behov av en ny ägare står allt mer klart. Men frågan är vem som skulle bli den bästa framtida ägaren till ett av Sveriges flaggskepp. Det har tidigare spekulerats i både kinesiska och indiska (Tata) spekulanter.

Håkan Matson på Dagens Industri kommenterar det senaste varslet från Volvo Personvagnar och konstaterar att

Bäst vore om franska Renault tog över. Och tänk vad Pehr G Gyllenhammar skulle le då.

Björn Elmbrandt, tidigare krönikör hos Sveriges Radio men numera frilansare, har en helt annan idé och skriver på Dagens Arena bland annat att:

Egentligen borde staten eller löntagarnas pensionskapital i AP-fonderna ta över Volvo, och styra över forskning och produktion till spårbilar – en av framtidens självklara lösningar av storstädernas trafikproblem. Det vore långsiktigt, djärvt, rent av våghalsigt.

Visst vore det intressant med en total omläggning av Volvo Personvagnar i riktning mot mer miljötänk men frågan är hur lämplig staten skulle vara som ägare till en krisindustri. Varför inte i stället låta de Volvoanställda själva ta över verksamheten? På Volvo Personvagnar finns en otroligt bred kompetens och en stark vilja att utveckla företaget. Om de anställda fick köpa ut Volvo Personvagnar från Ford skulle företaget, kanske med regeringens och statens stöd, kunna få en nystart och kanske till och med styra om verksamheten i en mer samhällsnyttig och miljövänlig riktning.

Läs också Svenssons kommentar om att Arbetslinjen inte hjälper Volvoarbetarna

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Sitter och läser om en helt annan finanskris för snart 80 år sedan och fastnar för ett citat från Franklin D. Roosevelts installationstal i mars 1933 – några år efter den stora börskraschen i USA som ledde till en flerårig lågkonjunktur:

”Överflödet finns vid vår dörr, men vi har hindrats från ett frikostigt utnyttjande av det. Främst beror detta på att de som härskar över handeln med mänsklighetens rikedomar genom sin egen envishet och sin egen oförmåga har misslyckats, erkänt sitt misslyckande och abdikerat. De skrupelfria penningmånglarna och deras metoder har fördömts av allmänna opinionen, de har förskjutits i människornas hjärtan och tankar… Penningmånglarna har flytt från sina höga piedestaler i vår civilisations tempel. Vi kan nu återställa detta tempel till de gamla sanningarna…”

Citatet är hämtat från ekonomhistorikern Leo Hubermans klassiker ”Det amerikanska folkets historia” (originaltitel We, the people), sid 243. 

Jag fortsätter att läsa om krisen på 30-talet och inser att allt tyder på att krisen vi upplever nu bara är en början på en utdragen och plågsam process…

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Miljöpartiet har under sommaren diskuterat kravet på utträde ur EU och även genomfört en medlemsomröstning i frågan – en inte alldeles lätt diskussion med tanke på att just EU-kritiken länge varit en av Miljöpartiets profilfrågor.  Resultatet som offentliggjordes idag blir i alla fall att utträdeskravet tas bort. Av de 3641 medlemmar (av 7828 röstberättigade) som deltog i omröstningen röstade hela 55,6% nej (!) till att ha kvar kravet på utträde medan 44,4% ville behålla utträdeskravet.

Att utträdeskravet slopas betyder förhoppningsvis inte att Miljöpartiets EU-kritik tystnar men kanske blir det enklare att driva krav på förändringar/förbättringar av EU när det på gränsen till orealistiska kravet på utträde tagits bort.

Read Full Post »