Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2008


John Ajvide Lindqvists senaste roman Människohamn släpps om två veckor (27/5). En oerhört fascinerande och skrämmande historia om en familj, skärgården och havet och precis som med John Ajvides tidigare berättelser kan man inte lägga ifrån sig boken innan man läst färdigt…

Författaren ger en förhandsglimt av boken i ett klipp på Youtube ovan.

Mer information finns på Ordfront Förlags hemsida eller John Ajvide Lindqvists sida där även hela ”hemvideon” finns att se.

Read Full Post »

Debattören, entrepenören ETC Johan Ehrenberg ger aldrig upp.  I dagens Aftonbladet tipsar han i en artikel rubricerad ”Gör din egen el!” om att man med hjälp av solceller och elkraftverk kan producera sin egen el hemma.

Enligt Ehrenborg är det lätt som en plätt att bli sin egen elleverantör. Allt som behövs är antingen solceller eller en vindsnurra (eller både och) samt små växelriktare som gör om elen till vanlig växelström. Elen kan du sen antingen använda själv eller ”tanka ut” i det allmänna elnätet.

Tyvärr har jag varken villa eller balkong för tillfället men inför den stundande flytten i juni har jag i alla fall tecknat ett avtal med ETC EL för leverans av miljövänlig el.  

Läs mer på ETCs sida om Egen El.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,
 

Read Full Post »

Bruttonationalprodukten, dvs värdet av den totala ekonomiska aktiviteten i ett land, ofta uttryckt ”per capita” dvs per person/invånare i ett land, har länge använts som ett sk ”välfärdsmått” vid jämförelse av levnadsstandarden mellan länder. Sverige har enligt detta mått ibland klättrat och ibland ”halkat nedåt” i den sk ”välfärdsligan”.

Måttet har, med rätta, kritiserats för att vara ett alldeles för trubbigt och otillräckligt mått av välfärden. Själva BNP-måttet har egentligen aldrig varit ämnat att användas till att mäta välfärden utan endast det som framkommer av namnet – dvs just värdet och utvecklingen av den ekonomiska aktiviteten och i och med detta ett rent materiellt mått.

Som välfärdsmått missar BNP en hel del. All produktion beräknas enligt någon form av marknadsvärde, dvs eventuella negativa effekter som kan uppkomma av exempelvis vapenproduktion tas ej med och man mäter inte heller obetalt arbete eller fritidsaktiviteter. Måttet inkluderar inte heller icke-ekonomiska faktorer som livslängd, utbildning, miljö, demokrati, jämlikhet osv.

Forskare har försökt plocka fram alternativa index i försök att spegla någon form av ”välfärd” på ett bättre sätt än vad BNP per capita gör.

FN har till exempel tagit fram något de kallar HPI – Human Poverty Index – baserat på fyra ”negativa” faktorer vilket resulterar i ett index där låga värden indikerar hög välfärd. Enligt HPI ligger Sverige etta i världen.

Ett annat välfärdsindex är ett som ZUMA plockat fram för att jämföra välfärden i EU-länder och där man förutom BNP per capita tagit hänsyn till bland annat hur mycket pengar man lägger på utbildning, jämställdhet i arbetslivet, barndödlighet, arbetslöshet, livslängd, miljö osv. Även här hamnar Sverige i topp.

Det finns fler exempel på index som visar mer än bara materiella värden och till och med inkluderar hur människor faktiskt upplever sina liv. HLE – eller Happy Life Expectancy är ett sådant index där respondenten får svara på frågan ”hur nöjd man
är med sitt liv i sin helhet” och där landets genomsnittliga svar på frågan multipliceras med medellivslängden för att på så sätt skapa ett index.

Miljöpartisten Max Andersson från Göteborg har som första parlamentariker i Sverige föreslagit att man borde införa någon form av lyckoindex som ett komplement till BNP-måttet.

Läs mer i SCBs rapport om Index för Internationella Välfärdsjämförelser av Joachim Vogel och Michael Wolf

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

I’m coming out

Jag har väl inte varit jättehemlig med min identitet tidigare men har liksom en del andra bloggare tyckt att min person inte är så intressant utan att fokus borde ligga på det som skrivs/bloggas.

Ibland är det dock läge för förändring och för min del är den tiden nu – dvs jag ”kommer ut” med namn och allt. Vet inte än om det kommer att innebära att bloggen blir mer personlig eller ej – den som lever får se – men det känns åtminstone för mig mer intressant och också ärligare att skriva under mina inlägg med mitt riktiga namn.

Talk to ya later!

Thomas

Read Full Post »