Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2008

Idag publiceras nedanstående debattartikel i DN med uppmaningen att skapa ett FN-parlament där jag är en av undertecknarna:

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra överlevnaden och välbefinnandet för framtida generationer på jorden, samtidigt som de naturliga betingelserna för liv bevaras.

Om vi vill försäkra oss om internationellt samarbete och en förstärkt legitimitet hos Förenta Nationerna samtidigt som vi förstärker organisationens handlingskraft, så måste människor ges en möjlighet att bli mer effektivt och direkt involverade i organisationens verksamheter. Vi förordar därför att man gradvis bygger upp ett system av demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån.Ett oundgängligt steg är då att det upprättas en rådgivande parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Utan att det i ett första steg är nödvändigt att göra förändringar i FN-stadgan är det möjligt att, genom inrättandet av en sådan församling, skapa en väsentlig förbindelselänk mellan FN-systemet, regeringarna, de nationella parlamenten och det civila samhället.

En sådan parlamentarisk församling skulle inte bara utgöra en ny institution; såsom ett uttryck för folkens röst skulle församlingen vara en manifestation av, och ett verktyg för, en förändrad medvetenhet om, och en ny förståelse av, internationell politik. Församlingen skulle bli en politisk katalysator för framtida förändringar av det internationella politiska systemet liksom den internationella rätten. Den skulle också på ett verksamt sätt bidra till att förstärka Förenta Nationernas förmåga att förverkliga sina överordnade mål och bidra till att globaliseringen i världen antar goda former.

En parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna kunde initialt vara sammansatt av parlamentariker från respektive land. Vi riktar oss härmed till Förenta Nationerna och till regeringarna i medlemsstaterna att upprätta en parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare, som känner engagemang i ett gemensamt internationellt intresse, att understödja denna appell.

Det går att läsa mer om appellen på http://en.unpacampaign.org/index.php

Initiativet till appellen har tagits av FN:s förre generalsekreterare Dr Boutros Boutros Ghali, och han har undertecknat det tillsammans med ett par tusen parlamentariker och intellektuella världen över.

MARIA CARLSHAMRE, ledamot av EU-parlamentet, AGNE HANSSON, fd riksdagsledamot, THOMAS HELGESON, affärsanalytiker, HUSSAM HEYDARI, professor, DAYANA JADARIAN, juridisk rådgivare, ÅSA LINDESTAM, riksdagsledamot, THOMAS MARQUART, doktorand, CARL SCHLYTER, ledamot av EU-parlamentet, ALF SVENSSON, riksdagsledamot, TORBJÖRN TÄNNSJÖ, professor, FOLKE TERSMAN, professor, HARMUT TRAUNMÜLLER, professor, ANDERS WIJKMAN, ledamot av EU-parlamentet

Intressant? Andra bloggar om:

, , , , ,

Read Full Post »

Efter den omtalade avvisningen av en 23-årig Eritrean tidigare i veckan, där nio asylrättsaktivister greps för olaga intrång på Bromma flygplats, har även de ökande kostnaderna för avvisningarna av asylsökande som fått avslag uppmärksammats.

DN rapporterar idag att kostnaderna för avvisningar i år beräknas öka med 25% jämfört med förra året.

Migrationsverket kritiserar polisen och hävdar att de inte prioriterar avvisningarna. Generaldirektören för Migrationsverket Dan Eliasson säger:

Ju längre tid det tar innan de lämnar landet, desto svårare blir det. Det blir aldrig lättare längre fram. I stället rotar man sig alltmer i Sverige

Vilket verkar ganska självklart för alla utom för just Migrationsverket. De flesta av oss försöker på olika sätt skaffa oss ett bättre liv genom utbildning, jobb och/eller flytt inom eller utanför Sverige. För drygt 100 år sen var Sverige ett extremt fattigt land – många valde då att lämna sitt hemland för att försöka hitta någonting bättre. Idag flyr människor krig, svält och förföljelse och en del hamnar till slut i Sverige. Är det så konstigt att man då vill stanna kvar här?

Migration medför på sikt fördelar för alla involverade – både för individen som flyttar, för samhället individen lämnar och för samhället individen flyttar till. Låt de människor som vill bo i Sverige få stanna här och låt polisen fokusera på riktiga brott i stället.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Read Full Post »

Nio personer från nätverket Ingen Människa är Illegal har nu suttit anhållna i häktet på Solnas polisstation i över ett dygn. Vilket brott de begått? De vågade stå upp för rättvisan, för ett mänskligare Sverige och för en gränslös värld.

I ett försök att stoppa utvisningen av en 23-årig eritrean blockerade de nio igår ett plan på Bromma flygplats.

Både svenska Amnesty och FNs flyktingorgan UNHCR har tidigare kritiserat Migrationsverkets beslut om avvisning – en kritik de svenska myndigheterna uppenbarligen inte lyssnat till.

På Amnestys hemsida kan man bland annat läsa följande:

Eritrea är ett land där tusentals människor hålls fängslade i hemlighet utan någon kontakt med omvärlden och utan vare sig åtal eller rättegång. Fångarna utsätts för tortyr och misshandel. Människor har fängslats för att de misstänks vara i opposition mot regeringen, för att de är medlemmar i en kyrka eller ett religiöst samfund som är bannlyst i landet, för att de har försökt slippa värnplikt eller försökt lämna landet. Asylsökande som skickas tillbaka till Eritrea löper stor risk att fängslas och torteras bara för att de har försökt få asyl i ett annat land. Den eritreanska regeringen anser att dessa personer har svikit sitt land. Ett antal asylsökande som tvingats tillbaka till Eritrea hålls i hemligt förvar, bland dem asylsökande som under 2008 har skickats från Sudan

Eritreanen är nu tillbakaskickad till Eritrea och de nio som visade ett otroligt civilkurage i sitt försök att stoppa avvisningen sitter alltså inspärrade på ett häkte i Solna.

Vad är det för samhälle vi har skapat? När började vi skicka iväg människor som sökt sig till vårt land för att försöka undkomma förföljelse? När började vi låsa in medborgare som står upp för mänskliga fri- och rättigheter?

Läs mer i DN, SvD, Aftonbladet och nättidningen Yelah.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »