Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2008

McCain eller Obama?

Allt fler demokrater hoppar nu av Clinton-tåget för att i stället stödja Barack Obama inför det amerikanska presidentvalet i höst. DN rapporterar om att medborgarrättskämpen John Lewis precis bytt sida och att Obama nu har fler demokratiska delegater på sin sida än Clinton.

Samtidigt tipsar Johan Norbergsin blogg om att republikanen John McCain för tillfället leder över demokraten Barack Obama i opinionsmätningarna inför valet senare i år och spekulerar i om det kan bero på att väljarna redan tröttnat på Hillary Clinton och Barack Obama och i stället välkomnar den inte ännu lika uttjatade kandidaten John McCain. 

Intressant aspekt på kampen om presidentposten även om Barak Obama sedan Norbergs inlägg publicerades i förmiddags nu återigen leder framför McCain enligt den senast publicerade undersökningen. Den som lever får se. Mer information om opinionsundersökningarna finns på: RealClearPolitics.com

Bloggen Det Progressiva USA kommenterar direkt från Silicon Valley HÄR.

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

Miljöpartiet har ju sedan länge haft som krav att Sverige ska lämna EU – i partiprogrammet står det bland annat att:

Vi vill att Sverige ska lämna EU. Samtidigt har vi alltid varit anhängare till ett alleuropeiskt samarbetsområde med fri rörlighet för människor och huvudsakligen mellanstatligt beslutsfattande. Så länge Sverige är kvar i EU försöker vi därför använda det svenska medlemskapet för att förändra och förbättra. Vi anser att varje medlemsland ska ha vetorätt inom EU när beslut fattas i ministerrådet. Vi vill att makten ska återföras från EU till medlemsstaterna, inte för att nationalstaterna skulle vara de bästa tänkbara enheterna för beslutsfattande utan för att det är ett sätt bland många att föra makten närmare medborgarna. Vi vill ha ett Sverige som arbetar för globala lösningar på globala problem, så som människohandel och gränsöverskridande miljöförstöring. Men vi ser att dagens EU har små möjligheter att bli ett användbart verktyg för att hitta sådana lösningar.

Nu är ju inte alla miljöpartister tillnärmelsevis så EU-skeptiska som partikongresser och partiprogram låtit göra gällande – allt fler inser att det svenska medlemskapet i EU inte bara är av ondo.

Igår meddelades det att Miljöpartiets styrelse beeslutat sig för en medlemsomröstning angående utträdeskravet. Dagens Nyheter rapporterar bland annat att språkrören ändrat sig om EU-utträde.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand skriver på sin blogg följande:

Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill.

Bra om så sker. Det har hänt mycket sen EU-omröstningen 1994. Dels har diskussionerna om demokratin inom EU kommit en bra bit på vägen sen dess men framför allt är EU en mycket mer inkluderande union än för 14 år sen, framför allt genom att man öppnat upp för fler länder att bli medlemmar.  Det behövs en demokratisk beslutsprocess på europanivå och det vore dumdristigt att dra sig ur det enda realistiska alternativet som existerar för tillfället.  

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Read Full Post »

Sidas tidning Omvärlden rapporterar i senaste numret om resultaten från ett av världens största statistikprojekt – International Comparison Program (ICP).  ICP är ett projekt som funnits sedan slutet av 60-talet och som syftar till att försöka jämföra levnadsstandarden i världens länder på ett så rättvist sätt som möjligt.

ICP har samlat in data från 100 länder och kombinerat med statistik från OECD har man nu jämförbara data för totalt 146 av världens länder. I stället för det ”klassiska” måttet BNP per capita använder man sig av något som kallas för köpkraftsparitet eller PPP (Purchasing Power Parity) – dvs i stället för att bara mäta det totala värdet av produktionen av varor och tjänster i ett land (BNP) försöker man ge en bild av vad det kostar att leva i respektive land. PPP är helt kort ett bättre index att använda när man jämför levnadsstandarden mellan länder (även om det naturligtvis finns problem även med detta index).

Resultaten presenterades en vecka innan jul och den största nyheten är att många fler människor än vad man tidigare trott lever på endast en dollar om dagen. I Kina tre gånger så många som tidigare beräknat och i Indien dubbelt så många.

Men det här går ju tvärtemot vad många tidigare hävdat. Det har ju länge hetat att andelen fattiga i världen minskar – till stor del tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen i bland annat Kina och Indien. Varför skulle det nu plötsligt se mycket sämre ut?

Det som hänt är att man i tidigare rapporter överskattat produktionen i bland annat Kina och Indien. Kina har aldrig varit med i själva mätningarna förrän nu och Indien har inte mätts sen 1985. Således skedde en revidering nedåt av siffrorna för bägge länderna när man fick in verkliga siffror i samband med ICP.

Intressant? Läs fler bloggar om ,
,
,
,
,
,

Read Full Post »

Idag är det ju som de flesta säkert vet både fettisdag och Super Tuesday. Semlorna, eller temlorna om man som jag är gammalt Ture Sventon-fan kan vi väl lämna därhän tills i eftermiddag men utgången av dagens primärval i USA kan bli avgörande för utgången av det amerikanska presidentvalet senare i år. 

Som vanligt är det både spännande, deprimerande och samtidigt något förvirrande att följa alla turer under primärvalen. Under primärvalsomgångarna har hopp bytts till förtvivlan för många av kandidaterna och en del kandidater, som tidigare tippats som presumtiva vinnare, har redan lämnat in.

Ni som följt valen hittills vet säkert att veteranen John McCain, som ett tag nästan var på väg ut ur bilden, har lyckats göra en ordentlig comeback.  McCain kan, åtminstone i svenska ögon, betraktas som en klassiskt konservativ politiker med krav på skattesänkningar, motstånd mot strängare vapenlagar och ett starkt stöd till USAs krig i Irak men ur amerikansk, och framför allt republikansk synvinkel uppfattas McCain ofta som liberal – detta amerikanska skällsord för alla som befinner sig till vänster om en själv och som både McCain och Romney kallat varandra den senaste tiden…

Dagens nyheter skriver idag under rubriken McCain hotas av revolt att McCain, i takt med att han dragit ifrån sin värste konkurrent Mitt Romney, allt mer drabbas av kritik från klassiskt konservativt håll. Republikanernas svar på Michael Moore, Rush Limbaugh anser att McCain kan komma att ”förstöra det republikanska partiet” och kallar en av McCains uppbackare, republikanen Arnold Schwartzenegger, för socialist (sic!) och extrem miljövän. Anledningar till beskyllningarna finns framför allt i frågor McCain fokuserat på som en ”amnesti” för illegala invandrare, begränsningar i kampanjbidragen inför presidentvalskampanjerna samt att McCain tidigare röstat nej till president George W Bushs skattesänkningar.

Trots sina klassiskt konservativa ståndpunkter i många viktiga frågor framstår alltså McCain – åtminstone i republikanska ögon som mer liberal, eller mer vänster än övriga republikanska kandidater inför presidentvalet. Men stämmer verkligen den här bilden?

Statsvetarsajten Political Compass har en pedagogisk och förenklad bild över hur de främsta kandidaterna i de amerikanska primärvalen hamnar på den politiska kartan. Baserat bland annat på uttalanden, politiska manifest och hur kandidaterna röstat i exempelvis kongress har de brittiska statsvetarna bakom sajten försökt positionera kandidaterna i en matris utifrån dels den klassiska höger/vänsterskalan men där man dessutom lagt till en ”frihetlig” aspekt där man försöker spegla hur kandidaterna ligger till på en auktoritär/frihetlig skala.

Var hamnar då McCain i matrisen hos Political Compass? Jo, faktiskt längst till vänster av republikanerna. Visserligen både mer auktoritär och mer till höger än exempelvis demokraten Hillary Clinton, som tillsammans med Bill Richardson är den demokratiska kandidat som ligger längst till höger, men ändå längre till vänster än övriga republikaner och mindre auktoritär än merparten av de republikanska kandidaterna.

Läs mer på:

The Political Compass

Dagens Nyheter

The Economist

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »