Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2008

Bad Medicine

För ett par veckor sedan föreslog regeringens utredare Lars Reje i en rapport att Apoteket ska bli av med sitt monopol, och regeringen har nu kommit överens om att följa delar av utredningens råd dvs att delvis privatisera Apotekets verksamhet.

Med en i det närmaste religiöst, dogmatisk glöd fortsätter alltså nu utförsäljningen av vad som hittills varit samhällsägda verksamheter. Trots att den historiska erfarenheten inte kan visa på att det skulle vara ägandet i sig som är avgörande för kundnyttan ökar regeringen takten när det gäller avskaffandet av det demokratiska inflytande i  vår gemensamma välfärd. 

Att utförsäljningen av apoteken i Norge för några år sedan innebar prisökningar snarare än prissänkningar för konsumenterna verkar regeringen inte bry sig om – huvudsaken verkar vara att apoteksmonopolet avskaffas.

Det är dags att tänka om. I stället för att reflexmässigt hävda att all offentlig verksamhet ska säljas ut borde utgångspunkten i stället vara hur vi på bästa sätt kan tillgodose medborgarnas behov när det gäller kostnader, kvalitet, tillgänglighet och inflytande.

Läs mer:

SOU 2005:4; Liberalisering, reglering och marknader

DN: Regeringen överens om att sälja apotek

DN: Förslag om försäljning av vissa apotek

SvD:Fritt fram för privata apotekskedjor

SVT: Så blir Apotekets framtid

Read Full Post »