Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2007

tvärtemot vad Reinfeldt hela tiden försöker hävda. Miljöekonomer har länge försökt räkna fram ”verkliga” utsläppssiffror baserat på konsumtion, import, export osv.

Utsläppssiffror per land kan vara intressanta men är naturligtvis totalt missvisande om man inte tar hänsyn till population eller konsumtion.

Tidningen Arbetaren rapporterar i senaste numret att Sveriges ”verkliga” utsläpp i stället för att minska, snarare ökar genom att vi genom flytt av produktion och förändrade konsumtionsmönster ”exporterar” utsläpp till länder som producerar mycket av det vi konsumerar, exempelvis Kina.

Ett tankesätt som inte alls är nytt inom miljöforskning och miljöekonomi men som svenska ansvariga politiker och större delen av media uppenbarligen missat totalt.  Men bättre sent än aldrig.

Read Full Post »

burma.jpg 

Idag sker manifestationer till stöd för den demokratiska kampen i Burma. Över hela världen uppmanas folk att ta på sig röda T-shirts för att uppmärksamma händelserna i Burma och stötta folkets kamp mot diktaturen.

I Stockholm samlas vi 17.00 på Medborgarplatsen.

Mer att läsa finns på DN’s hemsida.

Read Full Post »

DN rapporterar idag om ”Turismen som ett växande klimathot” i en artikel baerad på resultat av forskning från en internationell grupp forskare som studerat miljöeffekterna av turism.

En av forskarna som deltagit i framtagandet av rapporten, Paul Peters – professor i uthållig transport och turism, hävdar bland annat att:

Om turismen fortsätter växa i nuvarande takt kommer alla världens avtal om utsläppsminskningar att gå om intet.

Den främsta anledningen är enligt Peters att flyget andel av transporterna relaterade till turism ökar samtidigt som turismen i världen expanderar kraftigt.

För att komma tillrätta med utsläppen från de ökade flygtransporterna föreslår Peters en helt separat handel med utsläppsrätter för flygindustrin vilket han tror skulle kunna pressa industrin till nya tekniska lösningar.

Låter ju som en bra idé och förslaget är helt klart värt att satsa på. Men personligen tror jag det krävs mer än så. Framför allt är det nödvändigt med bra och snabba alternativ till flyget – inte bara för turister utan också för affärsresenärer och frakter.

De flesta inser nog att färre transporter knappast är önskvärt i dagens samhälle. Vi har alla vant oss vid att dricka vin från Sydeuropa, Sydafrika eller Sydamerika, vi importerar frukt och grönsaker från alla världens hörn och vill se andra delar av världen än ett grått och regnigt Sverige.

Men en hel del av transporterna som sker via flyg skulle säkert gå att ersätta med tågtransporter om förutsättningarna för tåget vore lite bättre. Att resa med tåg från Stockholm till London tar med dagens trafik närmare ett dygn jämfört några timmars flygtid.

Därför borde järnvägsnäten byggas ut – förslagsvis till snabbspår mellan exempelvis alla större europeiska städer. Om man skulle kunna få upp hastigheten till 500 kilomter i timmen skulle en tågresa från Sverige till södra Frankrike plötsligt bli ett tänkbart alternativ till solsemestrar till Kanarieöarna.

Intressant?

Read Full Post »

är ett av bevisen på att ”liberal” inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med ”folkpartist”. 

Efter en paus på snart ett och ett halvt år är D5 tillbaka igen och under hösten arrangeras tre ”film- och vinkvällar” i Stockholm med temat ”Tre nyanser av Makt” där bland annat ämnen som rasism, diskriminering och storföretagens makt behandlas.

Mer info finns på D5’s hemsida

Read Full Post »

än i USA – åtminstone om man får tro en artikel i senaste the Economist – ”Houses built on sand”.

Enligt the Economist’s husprisindikatorer borde situationen i USA inte vara mer alarmerande än i andra länder utan snarare tvärtom. Bostadspriserna i Sverige har exempelvis ökat mycket kraftigare än på den amerikanska marknaden de senaste tio åren.  Kanske något att fundera över för den som är i shoppingtagen?

cfn022.gif

Read Full Post »

ser det ut som att EU’s migrationspolitik kan komma att underlätta för människor utanför Europa att komma hit. EU:s kommissionär för migrationsfrågor, Franco Frattini, meddelade i veckan att man tänker föreslå ett sk ”blått kort” för att möjliggöra för folk från framför allt Afrika och Asien att söka arbete i Europa. Dessutom ska man försöka bli bättre på att informera om möjligheterna till migration till Europa, bland annat kommer man att öppna ett migrationskontor i Mali’s huvudstad Bamako!

Visserligen motiverar man förslaget om arbetskraftsinvandring med att Europa på sikt riskerar arbetskraftsbrist men om det kan bidra till att luckra upp murarna runt fästning Europa är det ändå en välkommen idé.

Read Full Post »

George Monbiot’s senaste kolumn, i brittiska dagstidningen The Guardian handlar om hur det kommer sig att marknadsfundamentalister, som i alla andra sammanhang förespråkar en minimal stat, i tider av kris för storföretagen plötsligt kräver statliga stöd.

Marknadsekonomi för de fattiga – socialism för de rika?

Read Full Post »