Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2007

Enligt ett beslut från Migrationsöverdomstolen* den 26 februari avslogs ett överklagande från en asylsökande från Irak.

Migrationsöverdomstolen hävdar att även om ”säkerhetsläget i Irak är mycket allvarligt” har en ”viss nivå av stabilitet uppnåtts” i de norra delarna. Man anser dessutom inte den asylsökande irakierns uppgifter som trovärdiga – han har enligt Migrationsöverdomstolen ”inte gjort sannolikt att han riskerar att drabbas av sådana svåra motsättningar som avses i utlänningslagen” och fastställer därför migrationsdomstolens dom att inte bevilja uppehållstillstånd.

Svenska Röda Korset ifrågasätter Migrationsöverdomstolens beslut och hävdar domstolen inte tagit hänsyn till alla fakta i fallet. Enligt Röda Korset är situationen i Irak, tvärtemot vad Migrationsöverdomstolen hävdar, en ”intern väpnad konflikt” och man oroar sig därför för vilka konsekvenser ett beslut som kommer att räknas som prejudicerande kan komma att få.  

Sverige tar i och för sig redan ett stort ansvar för flyktingar från Irak – enligt uppskattningar kommer antalet flyktingar från Irak som kommer till Sverige dessutom öka i år – men det är ingen ursäkt. Vi måste kunna garantera en säker och humanitär behandling av flyktingar i överensstämmelse med både UNHCR’s och Röda Korsets riktlinjer. En människas öde är alltför allvarligt för att få en till synes godtycklig bedömning.

*Fotnot: I samband med införandet av en ny utlänningslag 31 Mars 2006 inrättades en ny processordning för ärenden gällande bland annat asylärenden. Överklagade mål från de tre migrationsdomstolarna i landet kan enligt denna ordning överklagas en instans till Migrationsöverdomstolen. Beslut från Migrationsöverdomstolen kan inte överklagas.  

http://intressant.se/

Read Full Post »

Var inne på Sunkhak.se och såg att Kellys på Andra Långgatan i Göteborg ligger etta på listan över sunkhak i Sverige.

Enligt sajten är ”sunkhak” en kvalitetsstämpel (?) . Ett ”sunkhak” kännetecknas av att det är ett alternativ till exklusiva krogar och därigenom mer ”demokratiskt”.  Man bedömer bland annat ölpriserna, garderoben, köerna och klientelet samt väger dessutom in helhetskänslan av sunkhaket.

Kellys får medelbetyget 3,7 baserat på 1928 röster. Grattis Kellys! Ses ikväll!

Read Full Post »

Ali Esbati kommenterar  på sin blogg en rapport att 16 miljoner amerikaner nu lever i djup eller svår fattigdom samtidigt som gapet mellan rika och fattiga ökar. Uppenbarligen har George W Bush’s fälttåg mot de som har det sämst lyckats alldeles förträffligt – andelen amerikaner som lever i ”severe poverty” har inte varit så hög de senaste 32 åren.

Rapporten borde ju inte komma som en nyhet men man kan ju fråga sig hur många rapporter av det här slaget som krävs innan borgerliga politiker (och borgerliga väljare med för den delen…)  får upp ögonen för att det bakom den glättiga amerikanska fasaden, ”the land of opportunities”, finns en mörk baksida med växande problem av oöverskådliga mått.  Är det ett samhälle liknande det amerikanska våra borgerliga politiker vill ha?

Read Full Post »

Efter turerna kring motköpsavtalet mellan SAAB och Sydafrika drar nu Afrikagrupperna igång en kampanj för att göra svenska Sydafrika-resenärer uppmärksamma på att de, förmodligen omedvetet, deltagit i motköpsprogrammet.

Om du rest till Sydafrika efter 2001 – gå in och registrera dig på kampanjens hemsida här: Är du en del av vapenaffären?

Read Full Post »

outgrundliga äro herrens vägar

biskopen i katolska kyrkan anders arborelius och pingsrörelsens ledare sten-gunnar hedin hotar i dagens dn kd med att kd’s i huvudsak kristna väljarbas inte kommer att rösta på alliansen i nästa val.

bakrunden till artikeln är kd’s och göran hägglunds stöd till förslaget att även utländska kvinnor ska vara välkomna till sverige om de vill göra abort mellan vecka 13 och 18 – ett förslag som förhoppningsvis skulle kunna medverka till att minska antalet illegala aborter.  

om dessa två mörkrets män skulle få sin vilja igenom skulle man slå två flugor i en smäll – både bli av med alliansen och få bort kd ur riksdagen vilket jag iofs inte skulle ha så mycket emot, åtminstone inte så länge det leder till någon annan variant av regering.  men man kan ju inte låta bli att undra vem överhuvudtaget inom alliansen, kådis eller ej, som uppskattar en sån här artikel. att följa dessa två konservativa herrars råd vore ju i det närmaste politiskt självmord och det är väl inte det som är meningen? 

Tillägg: Göran Hägglund kommenterar debattartikeln HÄR

Tillägg 26/2. Jimpan har en intressant politisk kommentar HÄR där han spekulerar i vem som skulle kunna få eventuella röster från svikande kristdemokratiska väljare

Read Full Post »

Timothy Garton Ash skriver i en krönika i dagens Guardian att kapitalismen inte längre har några rivaler men att den riskerar förstöra sig själv.

Kapitalismen som idé och system har spridit sig över jorden och är nu lika en lika naturlig del av det Kinesiska samhället som det Amerikanska (läste förresten nånstans att kineserna lägger mer pengar per capita på reklam än reklamens hemland USA… tro’t om ni vill men antalet reklamskyltar i Peking är definitivt fler än i exempelvis New York) .

Visserligen, påpekar Garton Ash, finns det de som menar att den variant av kapitalism vi har i Europa där vi tar hänsyn till fler intressenter än bara aktieägarna snarare borde kallas korporatism. Exempelvis definierar professorn i ekonomi Edmund Phelps kapitalismen som ett ekonomiskt system där privat kapital relativt fritt tillåts investera och utvecklas utan restriktioner från andra samhällsintressen. Med den smala definitionen av kapitalism är det kanske bara extrema varianter som Phelps skulle gå med på att kalla ”kapitalism”. Men trots detta är nog de flesta bedömare ense om att det kapitalistiska systemet numera är totalt dominerande i världen och att det för tillfället finns väldigt få, om ens några, konkreta exempel på trovärdiga, beprövade och realistiska alternativ.

Vilka hot finns då mot det globala, kapitalistiska systemet? Garton Ash menar att kapitalismen i motsats till vad som tidigare hävdats inte alls är ett självkorrigerande system som hela tiden anpassar sig efter förändringar i samhället och i slutändan förändras och utvecklas för att möta nya krav och hot. Många marknader är i obalans och någon ”osynlig hand” verkar alltmer sällan finnas till hands för att styra upp marknaden. I stället krävs allt oftare ingripande från politiskt håll genom lagar och beskattning för att rätta till marknadsdefekter.

The Economist tar i en ledare daterad den 18 januari i år (Rich man, poor man) upp frågan om den globala kapitalismen håller på att hotas och tar upp två aspekter – ökad ojämlikhet i rika länder kopplat med en dålig löneutveckling för både arbetare och tjänstemän. Exempelvis har ersättningar till företagsledare och kapitalägare på senare tid ökat dramatiskt på bekostnad av andelen av företagens omsättning som går till löner. Samtidigt som de multinationella företagen gör rekordvinster slås i många av de rikare länderna olika former av verksamheter som exempelvis tillverkningsindustri ut. I USA höjs nu krav från delar av samhället på exempelvis tullar och handelshinder i försök att bevara jobben.

Ett annat, och kanske ännu mer akut, hot mot kapitalismen är hotet mot miljön. Vår planet klarar omöjligen av att långsiktigt försörja sex och en halv miljard människor om alla skulle förbruka lika mycket energi och naturtillgångar som den rikaste delen av världens befolkning gör. Kapitalismen bygger på kapitalackumulation och expansion dvs i slutändan på en aldrig avstannande tillväxt men i en global värld där tillgången på exempelvis naturresurser sätter begränsningar för materiell konsumtion finns en inneboende konflikt mellan tillväxt och ett på lång sikt uthålligt samhälle.

Garton Ash avslutar med att fråga om vi är beredda att konsumera mindre så att andra kan konsumera mer. Är vi det?

Intressant?

Read Full Post »

För inte så länge sen släpptes Henry David Thoreau’s Walden” i svensk nyöversättning – något som bland andra Vänstra Stranden uppmärksammat Förutom att ha skrivit Walden är författaren och filosofen Thoreau kanske mest känd för att ha infört begreppet civil olydnad. Ett par andra begrepp som på senare tid blivit allt mer vanliga inom motståndsrörelser världen över är postprotest och proaktivt motstånd som i mångt och mycket är inspirerat av bland andra Thoreau och hans skrift om Civil Olydnad.

Thoreau menade att problemet inte alltid är regeringen utan de som protesterar men ändå lyder. I Civil Disobedience, som publicerades1849, dvs året efter Marx och Engels skrev Manifestet, sådde Thoreau fröet till ett ickevåldsmotstånd som bygger på en helt annan logik än vanliga protester.  I protest mot slaveriet, förtrycket av indianerna och USA’s krig mot Mexico vägradeThoreau att betala skatt. Men det originella med Thoreau var att han inte bara protesterade utan att han även förordade ett slags proaktivt motstånd där han hävdade att straffet är lika viktigt som själva lagbrottet– något som inspirerat bland andra Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela.  

Målgruppen för Thoreaus motstånd mot statens orätta handlade riktade sig inte i första hand till staten eller regeringen utan till övriga, laglydiga medborgare. Enligt Thoreau är det allvarligaste hindret för förändring är inte ”makten” utan människor som trots att de inser att makten agerar fel genom sin passivitet legitimiserar maktens handlande. Gandhi uttryckte sig så här: ”Om bara folk förstod att det är omänskligt att  lyda orättfärdiga lagar så skulle ingen tyrann kunna förtrycka dem.”

Många förknippar kanske ickevåld med pacifism eller passivitet. Men begreppet ickevåld innebär överhuvudtaget inte passivitet utan ett aktivt agerande, att man aktivt söker upp, konfronterar och bekämpar våldet.  

I början av augusti 2005 deltog jag i en fredsaktion i Aldermaston utanför Reading i samband med 60-årsminnet av bombningarna i Hiroshima och Nagasaki – till minne av offren från bombningarna och för att visa på möjligheterna till en fredlig värld genom att börja göra om en kärnvapenfabrik till en grönskande trädgård. 

Aktionen i Aldermaston var helt baserad på civil olydnad och ickevåld men det fanns också en tanke att försöka komma ifrån det klassiska protesttänkandet för att istället försöka vara mer konstruktiva och proaktiva. Eller som Per Herngren som länge sysslat med icke-våld och konfliktingripande i olika situationer uttrycker det i ”Hur kan vänstern förändras” : ”Låt oss inrikta oss på att förverkliga det vi tror på istället för att producera åsikter.”  

För mer information om fredsaktionen i Aldermaston och Icke-våld se: http://ickevald.net/vineandfigtreeplanters

Mer om Post-protest finns på Per Herngrens sida om Postprotest

Read Full Post »

Older Posts »